Haku

Tunnet sie -muistelulaukut

näyttelylaukut

Tervetuloa käyttämään Joensuun museoiden, kulttuuripalvelujen, seutukirjaston ja vanhuspalvelujen yhdessä tuottamia näyttelylaukkuja! Hankkeen tarkoitus on tuoda näyttelyitä osaksi ikäihmisten luovaa toimintaa. Laukkuihin pakattujen pienoisnäyttelyjen teemana on Tunne. Näyttelyjen tavoitteena on tunteiden herättäminen, niiden tietoinen tarkastelu ja niiden kautta tapahtuva taideteosten ja oman itsen syvempi kokeminen. Joukossa on myös paikallis- ja lähihistoriaan liittyviä näyttelyjä, joiden kohdalla tunteminen laajenee merkitsemään myös muistamista ja tietämistä.

Laukkuja on kolmesta aiheesta, jotka ovat 1) maisema, 2) vanha kaupunkikuva ja 3) lapsuus. Kustakin aiheesta on kaksi erilaista sarjaa, joten yhteensä laukkuja on kuusi toisistaan poikkeavaa.

Näyttelylaukut sisältävät taideteoksia ja valokuvia sekä seinälle ripustettavassa että kädessä pideltävässä muodossa. Lisäksi laukuissa on moniaistista oheismateriaalia: niiden kautta näyttelyt avautuvat katselun lisäksi kuunneltaviksi ja kosketeltaviksi. Näyttelylaukkujen ohjaustekstit rohkaisevat käyttäjiä taideteosten lähestymiseen omien muistojen, tunteiden ja kokemusten kautta. Taideteokset ja valokuvat ovat Joensuun taidemuseon, kaupungin ja Pohjois-Karjalan museon kokoelmista. Laukut lisäävät museoiden saavutettavuutta tuomalla kokoelmien teoksia pois museoiden seinien sisältä ja arkistojen kätköistä.

Hanketta on rahoittanut Opetus – ja kulttuuriministeriö. Laukut on koonnut TaK Mirka Seppälä. Kokoamisessa on avustanut molempien museoiden henkilökunta, useat kirjastonhoitajat sekä vanhuspalvelujen työntekijät. Antoisia hetkiä näyttelyjen parissa!

Näyttelylaukut-esite (pdf)

Mirka Seppälä / Joensuun taidemuseo Onni
mrksppl@gmail.com