Haku

Tietoa meistä

Vaara-kirjastot on koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva yleisten kirjastojen kirjastokimppa. Tälle sivulle on koottu Vaara-kirjastoja koskevia yhteisiä linjauksia, asiakirjoja ja periaatteita.

Yhteisin askelin – Vaara-kirjastojen toimintasuunnitelma 2023–2026

Muuttuvassa maailmassa kirjaston tehtäväkenttä laajenee, mutta ydintehtävä, lukemisen ja sivistyksen edistäminen, säilyy. Kansalaisten lukutaidon heikentyessä perinteisen lukutaidon tukeminen vaatii kirjastolta entistä enemmän huomiota. Samalla yhteiskunnan digitalisaatio ja erilaiset mediat vaativat kuntalaisilta uudenlaisia lukutaitoja. Koska kirjaston tehtävä monipuolistuu jatkuvasti, meidän on pystyttävä viestimään kirjaston uusista palveluista sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Vaara-kirjastot on koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva kirjastokimppa. Yhteisen toimintasuunnitelmamme mukaisesti me vaarakirjastolaiset tuemme kuntalaisten monipuolista lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Jotta pystymme palvelemaan yhä ikääntyvää ja moninaisempaa asiakaskuntaamme, henkilöstöä täytyy kouluttaa ja sen hyvinvoinnista huolehtia. Meidän on kehitettävä työskentelytapojamme ja organisoitava työtämme uudella tavalla. Myös yhteistyötä eri tahojen kanssa on lisättävä.

Painopisteet 2023-2026

toimintasuunnitelman painopistealueet kuvatiedostona

Lukutaito

Tuemme kaikenikäisten monipuolista lukutaitoa. Tärkeimmät välineemme ovat laadukas kokoelma, nykyaikaiset palvelut, tapahtumat ja viestintä.

Näkyvä kirjasto

Panostamme kirjaston viestintään. Tavoitamme myös ihmiset, jotka eivät käytä kirjastoa. Näymme verkossa, verkostoissa ja tapahtumissa.

Osaava henkilökunta

Osaamme palvella ja ohjata kaikkia asiakkaitamme sekä ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeet. Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme jatkuvasti.

Muuttuva maailma

Reagoimme muuttuvan maailman ja työelämän vaatimuksiin. Jaamme osaamistamme ja teemme tiimityötä yli kuntarajojen.

Itä-Suomen kirjastojen palvelulupaus

Itä-Suomen kirjastojen palvelulupaus

Vuonna 2019 Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa -hanke on työsti kaikille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kirjastoille yhteisen palvelulupauksen.

Itä-Suomen kirjastot lupaavat:

  • Kaikille mahdollisuus lukea
  • Tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin
  • Osaamista ja yhteistyötä
  • Kaikille avoin tila

Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen sen kaikissa muodoissa on yhä tärkeällä sijalla kirjastoissa, mutta myös muut hyvinvointiin, aktiivisuuteen, osallisuuteen ja oleiluun liittyvät palvelut ovat tärkeitä. Yhteistyöllä ja osaamisella haluamme tarjota kirjaston kaikille.

Hankkeiden materiaaleja

Kirjaston hankkeissa tuotetaan usein materiaaleja, joita voi hyödyntää myös Vaara-kirjastojen ulkopuolella. Löydät ne tästä.

Suuri Amisopas

Suuri amisopas on kirjastojen opas amistyöhön, eli yhteistyöhön ammattioppilaitosten kanssa. Se sopii erityisen hyvin lähes kaikille kirjastoille ja kirjastolaisille:

  • heille, joille amistyö on ihan ennenkuulumatonta, vähäistä tai hiipunutta
  • heille, joilla ei välttämättä ole omaa amista lähellä
  • kaikille, jotka tekevät hommia nuorten aikuisten kanssa tai kohtaavat heitä esimerkiksi kirjaston asiakaspalvelussa
  • heille, jotka kaipaavat uusia virikkeitä yhteistyöhön.

Amisopas kokoaa yhteen Itä-Suomen kirjastojen Amisagentit-hankkeen opit. Oppaasta saat tietoa tämän päivän amiksesta, valmiita materiaaleja ja toimintatärppejä yhteistyöhön sekä esimerkiksi usein kaivattua henkistä tukea.

Lataa opas tästä: Suuri Amisopas (PDF / 6,7 Mt)

Kokoelmapolitiikka

Tämä Vaara-kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka on strateginen asiakirja, jossa linjataan kimpan kokoelmapalveluihin liittyvät raamit ja periaatteet. Se on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän väline, joka on suunnattu niin henkilökunnalle, asiakkaille kuin sidosryhmillekin. Kimpan jäsenkirjastot sitoutuvat noudattamaan kokoelmapolitiikassa sovittuja linjauksia.

Asiakirjan on tarkoitus tehdä Vaara-kirjastoista yhtenäisempi kokonaisuus, yhtenäistää kimpan kokoelmiin liittyviä käytäntöjä ja myös tehostaa toimintaa päällekkäistä työtä vähentämällä.

Lataa kokoelmapolitiikka tästä: Vaara-kirjastojen kokoelmapolitiikka (PDF / 450 kt)

Joensuun seutukirjaston toimintakertomus

Joensuun seutukirjasto toimii Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueella. Seutukirjastoon kuuluu 18 kirjastoa ja 3 kirjastoautoa. Voit ladata seutukirjaston toimintakertomuksen 2022 tästä linkistä: Joensuun seutukirjaston toimintakertomus 2022 (PDF / 696 kt).