Haku

Yhteisin askelin - Vaara-kirjastojen toimintasuunnitelma 2023-2026

Muuttuvassa maailmassa kirjaston tehtäväkenttä laajenee, mutta ydintehtävä, lukemisen ja sivistyksen edistäminen, säilyy. Kansalaisten lukutaidon heikentyessä perinteisen lukutaidon tukeminen vaatii kirjastolta entistä enemmän huomiota. Samalla yhteiskunnan digitalisaatio ja erilaiset mediat vaativat kuntalaisilta uudenlaisia lukutaitoja. Koska kirjaston tehtävä monipuolistuu jatkuvasti, meidän on pystyttävä viestimään kirjaston uusista palveluista sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Vaara-kirjastot on koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva kirjastokimppa. Yhteisen toimintasuunnitelmamme mukaisesti me vaarakirjastolaiset tuemme kuntalaisten monipuolista lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Jotta pystymme palvelemaan yhä ikääntyvää ja moninaisempaa asiakaskuntaamme, henkilöstöä täytyy kouluttaa ja sen hyvinvoinnista huolehtia. Meidän on kehitettävä työskentelytapojamme ja organisoitava työtämme uudella tavalla. Myös yhteistyötä eri tahojen kanssa on lisättävä.

Painopisteet 2023-2026

toimintasuunnitelman painopistealueet kuvatiedostona

Lukutaito

Tuemme kaikenikäisten monipuolista lukutaitoa. Tärkeimmät välineemme ovat laadukas kokoelma, nykyaikaiset palvelut, tapahtumat ja viestintä.

Näkyvä kirjasto

Panostamme kirjaston viestintään. Tavoitamme myös ihmiset, jotka eivät käytä kirjastoa. Näymme verkossa, verkostoissa ja tapahtumissa.

Osaava henkilökunta

Osaamme palvella ja ohjata kaikkia asiakkaitamme sekä ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeet. Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme jatkuvasti.

Muuttuva maailma

Reagoimme muuttuvan maailman ja työelämän vaatimuksiin. Jaamme osaamistamme ja teemme tiimityötä yli kuntarajojen.